Nedir.Org *
Sponsorlu Bağlantılar
Zeus

Atom Nedir

Sponsorlu Bağlantılar
Bu Yazıda Neler Var
Sponsorlu Bağlantılar

Resim Ekle Dosya Ekle Video Ekle Soru Sor Bilgi Ekle
Atom Nedir ? (Özet) : Bir elementin tüm kimyasal özelliklerini gösteren en küçük parçasıdır.

Atom Nedir (Detay)


Atom (Yunanca atomos, bölünemez anlamına gelir.) bir kimyasal elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük parçacığıdır. Gözle görülmesi imkânsız, çok küçük bir parçacıktır ve sadece taramalı tünel mikroskobu (atomik kuvvet mikroskobu) ile incelenebilir. Bir atomda, çekirdeği saran negatif yüklü bir elektron bulutu vardır. Çekirdek ise pozitif yüklü protonlar ve yüksüz nötronlardan oluşur. Atomdaki proton sayısı elektron sayısınına eşit olduğunda atom elektriksel olarak yüksüzdür. Elektron ve proton sayıları eşit değilse bu parçacık iyon olarak adlandırılır. İyonlar oldukça kararsız yapılardır ve yüksek enerjilerinden kurtulmak için ortamdaki başka iyon ve atomlarla etkileşime girerler.

Bir atom, sahip olduğu proton ve nötron sayısına göre sınıflandırılır: atomdaki proton sayısı kimyasal elementi tanımlarken, nötron sayısı da bu elementin izotopunu tanımlar. Her elemetin radyoaktif bozunma veren en az bir izotopu vardır

Elektronlar belirli enerji seviyelerinde bulunur ve foton salınımı veya emilimi yaparak farklı seviyeler arasında geçişlerde bulunabilirler. Elektron, elementin kimyasal özelliklerini belirlemesinin yanı sıra atomun manyetik özellikleri üzerinde de oldukça etkilidir.

ATOM ve YAPISI
Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü protonalar,(-) yüklü elektronlar ve yüksüz nötronlar bulunur. Atom çekirdek ve elektron olmak üzere iki temel parçacıktan oluşur.

Çekirdek:Atomun merkezini oluşturur. Hacim olarak çok küçük(1/10000) olmasına karşın tüm ağırlığın(1/1840) toplandığı kısımdır.
Protonlar:Bir element için proton sayısı sabittir. Elementin tümünü ve tüm özellikleri belirleyen protondur.Proton sayısı değiştiğinde elementin türü ve tüm özelliği değişir.”p” harfiyle gösterilir.
Elektron:”e” harfiyle gösterilir. Çekirdek çevresinde ,belirli yörüngelerde bulunurlar. Elektronlar bağımsız yörüngelerde bulunamazlar.

ATOM MODELLERİ:
DALTON ATOM MODELİ :

1- Madde, atom denilen içleri dolu bölünemeyen taneciklerden oluşmuştur.
2- Aynı elementin atomları büyüklük yönünden biribirnin aynı, farklı elementlerin atomları tamamen biribirinden farklıdır.
3- Tepkimelerde atomlar korunur.
4- Atomların birleşmeleri sonunda moleküller oluşur.

THOMSON ATOM MODELi :
Thomson, maddenin düzgün olarak dağıtılmış pozitif yükler ve aralarına serpiştirilmiş negatif yüklerden oluştuğunu ifade etmiştir. Bu yönüyle madde atomu üzümlü keke benzetilebilir. Kek pozitif yük, üzümler ise elektronlardır.

RUTHERFORD ATOM MODELi :
Merkezde kütlesi çok büyük bir çekirdek ve etrafında belirli yörüngelerde dolanan elektronlardan oluşmuştur. Bu görüşün yetersizliği ise; Elektronun neden çekirdeğe düşmediği yada atomdan fırlayıp gitmediği sorusunun cevapsız kalmasıdır.

BOHR ATOM MODELi :
Bohr atom modeli, elektronların çekirdekten herhangi bir uzaklıkta bulunan tek bir yörüngede değil, belirli yörüngede olduğunu belirtir. Bir elektronun bulunduğu yer elektronun sahip olduğu enerjiye bağlıdyr. Bu enerji düzeyleri çekirdeğe yakın olandan uzağa doğru 1,2,3.... gibi numaralar verilerek gösterilir. Enerji düzeylerinin enerjisi çekirdeğe yaklaştıkça azalır, uzaklaştıkça artar. Elektron bir üst enerji seviyesine enerji verilerek uyarılır ve enerji kesilirse elektron eski yerine gelir ve bu arada aldığı enerjiyi ışık şeklinde yayar.

Atom
Çekirdek Elektronlar
Protonlar Nötronlar


Atomun temel parçacıkları proton , nötron ve elektronlardır. Protonlar ve nötronlar atomun kütlesini oluşturup çekirdekte bulunurlarken, kütlesi yok denilecek kadar az olan elektronlar, çekirdeğin etrafındaki belirli yörüngelerde çok hızlı bir şekilde dönerler.

Bir atomun çekirdeğindeki proton sayısı ile nötron sayısının toplamı kütle numarasını verir. Elektronun kütlesi proton ve nötronun yanında çok küçük olduğundan ihmal edilir.

Kütle No= Proton Sayısı + Nötron Sayısı

Atomun çekirdeğinde kaç tane pozitif yük varsa etrafında da o kadar negatif yük olmalı ki atom nötr olsun . Protonlar (+) yüklü, nötronlar yüksüz ve elektronlar (-) yüklü tanecikler olduğuna göre nötr atomlarda proton sayısı daima elektron sayısına eşit olmalıdır. Proton sayısı aynı zamanda çekirdek yükünün bir ifadesidir.

Atom no=proton sayısı=elektron sayısı(nötr atomlarda)=çekirdek yükü

Bir atomda kütle numarası,atom numarası ve atomun yükü aşağıdaki şekilde olduğu gibi gösterilir.

İzotop Atomlar: Atom numaraları aynı kütle numaraları farklı ya da proton sayıları aynı nötron sayıları farklı olan atomlara bir birinin izotopu atomlar denir. İzotop atomların kimyasal özellikleri aynı olduğu halde fiziksel özellikleri farklıdır.

İzotopu olan elementin atomik kütlesi, izotoplarının tabiattaki yüzdeleriyle doğru orantılı olarak, onların bir ortalamasıdır.

Allotrop atomlar : Aynı elementin uzayda farklı şekilde dizilerek farklı geometrik şeklindeki kristallerine allotrop denir. Örneğin grafitle elmas, beyaz fosforla kırmızı fosfor, rombik kükürtle monoklinik kükürt, ozon ile oksijen birbirinin allotropudur. Allotropların fiziksel özellikleri farklı olduğu halde kimyasal özellikleri aynıdır.
İzoton : Nötron sayıları eşit olan atomlara birbirinin izotonu denir.
İzobar: Kütle numaraları aynı atom numaraları farklı olan atomlara izobar atomlar denir.
İzoelektronik: Elektron sayıları bir birine eşit olan atomlardır.


Atom Resimleri

 • 3
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 3
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

 • 2
  Atom modelleri kronolojisi 3 yıl önce

  Atom modelleri kronolojisi

 • 1
  Bu resime açıklama eklenmemiş. 3 yıl önce

  Bu resime açıklama eklenmemiş.

Atom Sunumları

 • 3
  Önizleme: 3 yıl önce

  Atom nedir sunusu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  FEN ve TEKNOLOJİPERFORMANS ÖDEVİ ATOM

  2. Sayfa
  Atom Atom nedir? “Maddenin’ nin en küçük yapıtaşı! Peki, "madde" nedir? Elle tutup gözle gördüğümüz her şey! Aslında, doğru olmasına doğru bu yanıtların hepsi ama biraz eksik... Örneğin ben bir maddeyim; yani benim de en küçük yapıtaşım atomlar. Yani atom denen minik "yaratıklardan oluştum. Ayni şekilde yediğimiz elma, oturduğumuz Sandalye yazı yazdığımız Kalem ve hatta onun mürekkebi, içtiğimiz Su soluduğumuz hava... Bunların hepsi madde ve hepsi de atomlardan oluşmuş. Peki nedir bu atom? Etrafımızda gördüğümüz tüm maddelerden sorumlu bu "minik" nesneler neye benzer? Her şeyden önemlisi, acaba onların da yapıtaşları var mi?

  3. Sayfa
  ATOMAslına bakarsanız, bu sorular yüzyıllar öncesinden de sorulmuş. Hatta "atom" sözcüğünün ilk ortaya çıkışı I.Ö. 460 yılına kadar uzanıyor. O dönemde yasamış Demokritus adlı bir filozof, bir elmayı örnek vererek atomu ve anlamını açıklamış: Bir elma alin ve onu ikiye bölün. Sonra bu yarim elmalardan birini tekrar ikiye bölün ve böylece sürdürün... Demokritusˊa göre, bu şekilde yarim parçaları bölmeye devam ederseniz, sonunda öyle bir an gelecek ki, artik bölemeyeceğiniz kadar küçük bir parça elde edeceksiniz (ama bıçağınız kesemediği için değil, bölmek mümkün olmadığı için!). İste, bölünmesi olanaksız bu parçaya Demokritus Yunancada bölünemez" anlamına gelen "atomos" adini vermiş

  4. Sayfa
  ATOMDemokritus, bu kavramı ortaya atmış atmasına ama bunu o dönemin diğer bilim adamlarına inandıramamış. Özellikle de dönemin en büyük filozofu Aristoˊya. Zaten Aristo reddedince, bir bildiği vardır diye diğerleri de inanmamış. Hatta Demokritus öldükten yüzyıllar sonra bile kimse atomdan bahsetmemiş

  5. Sayfa
  ATOMTa ki, 2000 yıl kadar sonraya, yani 1800ˊli yılların basına kadar. Bilim adamları maddenin doğasını anlamaya yönelik çalışmaları sırasında ister istemez bu minik parçacıklarla karsılaşmışlar. İngiliz bilim adamı Dal ton, deneyleri sırasında, maddeyi oluşturan ama yapısını tanımlayamadığı bu temel öğelere ilişkin ilk kanıtları elde etmiş. Ondan sonra da kesifler ardı sıra devam etmiş.Atomun varlığı kanıtlandıktan sonra da, yapısını anlamaya yönelik bir çok kuram ortaya atılmış. Bunlardan ilki J. J. Thomson adli bir İngiliz fizikçiden geliyorThomson, 1897 yılında atomun bir parçası olan eksi yüklü elektronları keşfetmiş. Thomsonˊa göre atomun içinde eksi yüklü elektronları dengeleyecek artı yüklü parçacıklar olması gerekiyordu. Thomson, atomu bir "üzümlü kek"e benzetmişti: Üzümler eksi yüklü elektronlar, kekin diğer kısımları ise artı yüklü madde …

  6. Sayfa
  ATOMRutherfordˊun atom modeli, Güneş Sistemimizin yapısına benziyor. Ortada Güneş, yani artı yüklü çekirdek ve çevresinde dolanan gezegenler, yani eksi yüklü elektronlar. Rutherfordˊun bu modeline göre çekirdek atomun çok küçük bir parçası: Örneğin atomun boyutunu Dünya kadar büyütsek bile içindeki çekirdek en fazla bir futbol stadyumu kadar kalıyordu. Rutherford daha daönemli bir adim atarak, çekirdek içinde artı yüklü parçacıkları yani protonları keşfetmiş ve protonların elektronlardan 1836 kez daha ağırolduğunu bulmuş.Fakat bu model de bazı kuramsal sorunlar çıkarmış. 1912 yılında Danimarkalı fizikçi Niels Bohr, bu kuramsal sorunları çözecek bir model oluşturmuş. Bohrˊun atom modelinde, yine ortada artı yüklü bir çekirdek, fakat sadece belli yörüngelerde dolanabilen eksi yüklü Elektronlar var. Bundan sonraki gelişmeler, Bohrˊun atom modelini düzeltmeye yönelik. Bu gelişmelerden biri, çekirdekte artı yüklü proton dışında, yüksüz "nötron" adi verilen parçacıkların da olduğu. Nötronları da 1932 yılında, James Chadwick, kendisinin yaptığı derme çatma bir detektörle keşfetmiş …

  7. Sayfa
  ATOMAtomun tam bir modelini oluşturmadaki en önemli yöntem, Kuantum Mekaniği adi verilen fizik dalının gelişmesiyle oldu. Bugünkü bilgilerimizin tamamı bu fizik dalının gelişmesiyle elde edildi. Artik bugün atom ve yapısı hakkında epeyce bilgiye sahibiz. Kuantum kuramına göre, Atom, artı yüklü bir çekirdek ve etrafında dalga gibi de hareket edebilen elektronların bulutundan oluşan minik bir "nesne"...

  8. Sayfa
  ATOM’UN TARİHİAristoteles, M.Ö.384-322 yılları arasında atomun varlığını tespit etmiştir.İlk kez 19. yüzyılda John Dalton modern atom kavramını ortaya attı.J.J. Thomson 1897 yılında elektronu keşfetti.1900’lü yılların başında Ernest Rutherford günümüz atom modelini teşkil eden yapıyı ortaya koydu.1932 yılında James Chadwick nötronu buldu ve bu sayede Nobel Fizik Ödülü’nü aldı.

  9. Sayfa
  ATOMRESİMLER

  10. Sayfa
  ATOMATOM ALTI PARÇACIKLARAtom sözcüğü her ne kadar “daha küçük parçacıklara bölünemeyen” gibi bir anlam taşısa da, çağdaş bilimde atom “atom altı parçacıkların birleşimi” olarak tanımlanır. Atomdaki üç temel parçacık elektron, proton ve nötrondur. Bütün elementlerin atomlarında bu üç parçacık mutlaka bulunur; tek istisnası hidrojen-1 atomudur ki bu atomda nötron yoktur. Ayrıca herhangi bir hidrojen katyonunun elektronu da yoktur. Bundan dolayı hidrojen-1 atomunun katyonuna proton da denir. Helyum atomunun sadeleştirilmiş haliyle atom modeli: İki protondan (kırmızı) ve iki nötrondan (yeşil), ayrıca etrafında dönen (sarı) elektronlar.Negatif yüklü olan elektron, bu parçacıklar arasında 9.11−31 kg ile en hafif olanıdır. Boyutlarının ölçümü mevcut tekniklerle mümkün değildir. Proton pozitif yüklüdür ve kütlesi, 1.6726−27 kg, yani elektronun kütlesinin 1836 katıdır. Protonun kütlesi, atomdaki bağlanma enerjisine göre değişiklik gösterip azalabilir. Nötron ise yüksüz bir parçacıktır ve kütlesi 1.6929−27kg’dır. Nötron ve protonların boyutları, her ne kadar yüzeyleri tam olarak tanımlanamasa da, birbirlerine yakın değerdedir.

  11. Sayfa
  ATOMStandart modele göre, proton ve nötronlar kuark adı verilen temel parçacıklardan oluşurlar. Kuarklar bir çeşit fermiyondur ve maddenin iki temel bileşeninden (diğer bileşen leptondur) biridir. Her biri +2/3 veya -1/3 yüklü olan altı çeşit kuark vardır. Protonlar iki yukarı kuark bir tane de aşağı kuarkdan oluşur. Böylece yükü " 2.(+2/3) + 1.(-1/3)= +1 ", yani pozitif olur. Nötronlar ise iki aşağı kuark bir de yukarı kuarktan oluşur ve " 1.(+2/3) + 2.(-1/3) = 0 " sonucu yüksüz olurlar. (Bu hesaplarda +2/3 yukarı kuark, -1/3 ise aşağı kuarkları gösteriyor). Bileşimlerindeki bu farklılık yüklerinin yanı sıra kütlelerinin de değişik olmasına neden olur. Kuarkları, gluonlar aracılığıyla, güçlü çekirdek kuvveti bir arada tutar. Gluon, fiziksel kuvvetleri sağlayan gauge bozanlarından biridir. .

  12. Sayfa
  ATOMÇEKİRDEK Çekirdeği bir arada tutmak için gerekli olan enerjinin izotoplara göre değişimini gösteren bir grafikBir atomdaki bütün Proton ve Nötronlar, atomun boyutuna kıyasla çok küçük bir alana sahip olan çekirdektedir. Proton ve nötronun ikisi birden nükleon olarak adlandırılır. Bir çekirdeğin yarıçapı, toplam nükleon sayısı A olan bir atomda fmdir. Nükleonları residual stonrg force adı verilen kısa menzilli bir çekici güç birarada tutar. Bu kuvvet 2.5 fmden daha kısa uzaklıklarda, pozitif yüklü protonların birbirlerini itmelerine neden olan elektrostatik güçten çok daha güçlü bir kuvvettir. Bir atomdaki proton sayısına atom numarası denir. Bir elementin bütün atomlarındaki proton sayısı aynıdır. Örneğin demirin atom numarası 26’dır ve dolayısıyla 26 proton bulunduran bütün atomlar demir elementine aittir. Bir elementin atomları arasında nötron sayısı farklılık gösterebilir. Farklı nötron sayılarına sahip aynı element atomlarına izotop denir. Nötron sayısının proton sayısına oranı çekirdeğin kararlılığını belirler

  13. Sayfa
  ATOMNötron ve protonlar farklı fermiyon türleridir. Kuantum mekaniğinin kurallarından Pauli dışarlama ilkesine göre iki benzer fermiyon aynı zaman içinde aynı kuantum durumunda bulunumaz. Yani her proton ve nötron farklı bir yerde bulunmalıdır. Bu yasak, aynı kuantum durumda bulunan bir proton ve nötron için geçerli değildir.Barındırdığı nötron ve proton sayılarının çok farklı olduğu bir çekirdek, radyoaktif bozunmaya uğrayıp daha düşük bir enerji seviyesine geçerek nötron ve proton sayılarını birbirine yakın değerlere çeker. Birbirine yakın sayıda proton ve nötron içeren çekirdekler radyoaktif bozunmaya karşı daha kararlıdır. Ancak atom numarası arttıkça, protonların birbirlerine uyguladıkları elektrostatik itme kuvvetleri artacağından, protonlar arasına girerek bu itmeleri azaltan nötron sayısı giderek çoğalır. Bunun sonucunda atom numarası 20’nin üzerinde (20, kalsiyumun atom numarasıdır) nötron ve proton sayıları eşit kararlı çekirdekler bulunmaz. Atom numarası arttıkça, kararlı bir çekirdek için gerekli olan nötron/proton oranı 1.5’e doğru kayar.

  14. Sayfa
  ATOMAtom çekirdeğindeki proton ve nötron sayıları değiştirilebilse de bu çok büyük bir enerji gerektirir ve bu olay sonucunda, çekirdeğin değişmesi için emilen enerjiden daha fazla enerji dışarı salınır. Çekirdeğin daha az sayıda nükleon içeren çekirdeklere bölünmesine fisyon denir. Birden fazla çekirdeğin birleşerek daha çok nükleon içeren çekirdeklere dönüşmesine ise nükleer füzyon denir ve füzyonun gerçekleşmesi için gerekli olan enerji, nükleer fizyon için gerekli enerjiden çok daha fazladır. Yine füzyon sonucunda ortaya çıkan enerji, fisyonun ortaya çıkardığı enerjiden de fazladır. Yıldızlardaki muazzam enerji salınımının kaynağı füzyondur. Düşük enerjili yıldızlarda küçük atom numaralı çekirdekler (hidrojen, helyum), yüksek enerjili yıldızlarda ise daha büyük atom numaralı (karbon, oksijen) çekirdekler füzyona uğrar. Yıldızdaki çoğu çekirdek demire dönüştüğünde, demirin füzyonu için gerekli yüksek enerji sağlanamadığından yıldız kütlesine göre bir beyaz cüce, kızıl dev veya kara delik dönüşür.

  15. Sayfa
  Democritos’a Göre AtomMaddeler taneciklerden oluşmuştur. Bütün maddeler özdeş (aynı tip)’dir.Atomlar görülemez ve bölünemez.Maddelerin farklı oluşu maddeyi oluşturan taneciklerin farklı şekilde bir arada bulunmasından (dizilmesinden) kaynaklanır.

  16. Sayfa
  Dalton’a Göre AtomMaddeler taneciklerden oluşmuştur.Farklı maddeleri oluşturan atomlar birbirinden farklıdır.(Yani her atomun elementi kendine hastır,yani farklıdır.)Atomlar küre şeklindedir.Atomlar bölünemez.Atomlar görülemez. atom molekül

  17. Sayfa


  18. Sayfa
  Dalton

  19. Sayfa
  Dalton

  20. Sayfa
  Democritos

  21. Sayfa
  Democritos

  22. Sayfa
  Atom Modelleri

  23. Sayfa
  Geçmişten Günümüze ‘ATOM’

  24. Sayfa
  VE SoN

  25. Sayfa


 • 2
  Önizleme: 3 yıl önce

  Atomun Yapısı Sunusu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Atom ve Yapısı

  2. Sayfa
  ATOMLARAtom, elementlerin en küçük kimyasal yapıtaşıdır. Atom çekirdeği: genel olarak nükleon olarak adlandırılan proton ve nötronlardan meydana gelmiştir.Elektronlar: çekirdeğin etrafında yoğunluğu yer yer azalıp çoğalan elektron bulutları halinde bulunurlar.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  3. Sayfa
  style.visibilityppt_xppt_y

  4. Sayfa
  Atomun bir kütlesi ve bir hacmi vardır.Kütlesi çok küçük bir yer işgal eden çekirdeğidir.Yani atomun çekirdeği o atomun kütlesini verir.Atomun çekirdeği atomun ortasında küçük bir yer kapladığı halde kütlesi elektronun kütlesinden çok büyüktür.Elektronun kütlesi ise çekirdeğin kütlesi yanında yok sayılacak kadar küçüktür. Bir atomun kütlesi yaklaşık olarak çekirdeğin kütlesine eşittir.style.visibility

  5. Sayfa
  style.visibilityppt_xppt_y

  6. Sayfa
  Bir elementin nötron sayıları farklı olan atomları izotoplar olarak tanımlanır. 12C, 13C ve 14C, karbon atomunun farklı izotoplarıdır. Doğadaki elementler, belirli oranlarda izotop atomlar içermektedirler; bu nedenle atom ağırlıkları tam sayılar değildir. style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  7. Sayfa
  7 style.visibilityppt_xppt_y

  8. Sayfa
  Elektronların çekirdek etrafında hızla dönmeleri ile meydana getirdikleri bulutlar, farklı enerji seviyelerine sahiptirler. Atom çekirdeği etrafında elektron enerji seviyeleri, çekirdeğe en yakından itibaren K, L, M, N, O, P ve Q gibi harfler ile ifade edilir; bunlar da elementlerin periyodik tablosundaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 periyot numaralarına uyar. Kobalt (Co)style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  9. Sayfa
  Belirli bir enerji seviyesindeki bir elektronun atom çekirdeği etrafında % 90 veya daha fazla olasılıkla bulunduğu yörüngeler orbital olarak tanımlanmıştır. -Orbitallar, belirli bir enerji seviyesinde atom çekirdeğine en yakın olandan itibaren s, p, d, f orbitalleri olarak isimlendirilirler. style.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_ystyle.visibilityppt_xppt_y

  10. Sayfa
  style.visibilityppt_xppt_y

  11. Sayfa
  ATOM MODELLERİDALTON ATOM MODELİTHOMSON ATOM MODELİRUTHERFORD ATOM MODELİ BOHR ATOM MODELİ  style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  12. Sayfa
  Dalton Atom Modeli Madde, atom denilen içleri dolu bölünemeyen taneciklerden oluşmuştur.  Aynı elementin atomları büyüklük yönünden birbirinin aynı, farklı elementlerin atomları tamamen birbirinden farklıdır.  Tepkimelerde atomlar korunur. Atomların birleşmeleri sonunda moleküller oluşur.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  13. Sayfa
  Bileşikler atomların birleşmesiyle oluşurstyle.visibilityppt_wppt_hstyle.visibilityppt_xppt_y

  14. Sayfa
  Thomson Atom ModeliThomson, maddenin düzgün olarak dağıtılmış positive yükler ve aralarına serpiştirilmiş negatif yüklerden oluştuğunu ifade etmiştir. Bu yönüyle madde atomu üzümlü keke benzetilebilir. Kek pozitif yük, üzümler ise elektronlardır.style.visibilitystyle.visibility

  15. Sayfa
  Thomson atom modelistyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  16. Sayfa
  Rutherford Atom ModeliMerkezde kütlesi çok büyük bir çekirdek ve etrafında belirli yörüngelerde dolanan elektronlardan oluşmuştur. Bu görüşün yetersizliği ise; Elektronun neden çekirdeğe düşmediği yada atomdan fırlayıp gitmediği sorusunun cevapsız kalmasıdır. style.visibilitystyle.visibility

  17. Sayfa
  Rutherford atom modelistyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  18. Sayfa
   Bohr Atom Modeli  Bohr atom modeli, elektronların çekirdekten herhangi bir uzaklıkta bulunan tek bir yörüngede değil, belirli yörüngede olduğunu belirtir. Bir elektronun bulunduğu yer elektronun sahip olduğu enerjiye bağlıdır. Bu enerji düzeyleri çekirdeğe yakın olandan uzağa doğru 1,2,3.... gibi numaralar verilerek gösterilir. Enerji düzeylerinin enerjisi çekirdeğe yaklaştıkça azalır, uzaklaştıkça artar. style.visibilitystyle.visibility

  19. Sayfa
  Bohr atom modelistyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

  20. Sayfa
  Kuantum teorisine göre atomAtomun kuantum modelini Bohr, de Broglie, Heisenberg ve Schrödinger gibi bilim adamları atomun bugün kabul edilen modelinin gelişmesinde temel rol oynadılar.Bu teoriye göre proton ve nötronlardan oluşan atom çekirdeği atomun merkezinde bulunur. Elektronlar ise çoğunlukla varlıkları ve şekilleri matematiksel olarak hesaplanan orbitallerde atom çekirdeğinin etrafında dalga karakterinde bir hareketle dolaşırlar.style.visibilitystyle.visibilitystyle.visibility

  21. Sayfa
  Orbitallerhttp://www.fendosyasi.comstyle.visibilitystyle.visibilityppt_xppt_y

 • 2
  Önizleme: 3 yıl önce

  Atom modelleri sunusu

  (Göster / Gizle) Sunum İçeriği: Düz metin (text) olarak..
  1. Sayfa
  Thomson ModeliRutherford ModeliBohr ModeliKuantum ModeliAtom Modelleri

  2. Sayfa
  AtomI. Bütün maddeler atomlardan oluşmuştur.II. Materyallerin özellikleri (Renk, sertlik, doku v.s.) şunlara bağlıdırB) Atomların nasıl düzenlendiğiA) Hangi tür atomlardan meydana geldiğiKarbon atomları veFarklı dizilişleri

  3. Sayfa
  Bugünki Teknoloji (Top-down technology)Nanoteknoloji nedir?Cisimler kesilerek isten şekil verilirNanoteknoloji (Bottom-up technology)Atomlar bir araya getirilerek daha büyük cisimler elde edilebilir..Grafit ElmasKumBilgisayarCan we do this now??? Not Yet, but…..

  4. Sayfa
  Katot IşınlarıYa yükler aynı, buna karşılık kütle H den daha azYa da tanecik kütlesi H ile aynı, fakat yükü daha azCathode RaysElektronların Keşfi ve ÖzellikleriJ.J. Thomson (1897)e/m = 1.75882  108 coulomb/g Katot ışınları negatif yüke sahiptir. Katot ışınları manyetik ve elektrik alanda saparlar. Yük/kütle oranı (e/m) katot materyalinin cinsine bağlı değildir.

  5. Sayfa
  Thomson Atom ModeliBu model geçerli bir süre kaldı. Ta ki……Thomson’un öğrencisi Rutherford bazı deneyler yapana kadar…. “plum pudding model” Atom elektrikçe nötral olmalıdır. Yüklerin sallanması ışımaya neden olur. Farklı elementler farklı elektron sayısına sahiptir.

  6. Sayfa
  Rutherford’un Saçılma Deneyi (1910)Çekirdeğin çapı atomundakinden yaklaşık 100,000 kez daha küçüktür.1. Atomlarda büyük boşluklar bulunur.2. Atomun kütlesi çok küçük bir çekirdekte yoğunlaşmıştır.3. Çekirdek pozitif yüklüdür.

  7. Sayfa
  Rutherford Atom ModeliPlanetary Model“Planetary Model” Gezen ve yıldızlara benzerAtomların ışıma spektrumlardaki frekansların elektronların dairesel hareket frekanslarının katları olması beklenir. Atomların ışıma spektrumlarını açıklayamaz.Maxwell teorisine göre bütün hareket halindeki yüklü taneciklerelekromanyetik ışıma yapar. Sürekli enerji kaybeden elektron gittikçe yavaşlayıp sonunda çekirdeğe düşmesi gerekir, yani yaşayamazlar.Atomların varoluşlarını açıklayamaz.

  8. Sayfa
  Balmer SerisiJ. Balmer (1885) H atomunun GB spektrumundaki hatların frekanslarına uyan aşağıdaki bağıntıyı vermiştir.n = 3, 4, 5,.... Rydberg, Balmer modelini bütün spektrum bölgeleri için geliştirmiştir.Ry = 3.29 x 1015 1/s

  9. Sayfa
  SpektroskopiGazların Emisyon SpektrumuNa, Hg, He, H emisyonlarıNote: not all colors are present.Gazların Absorbsiyon Spektrumu

  10. Sayfa
  Bohr Atom ModeliVarsayımlar: 1. Elektronların yörünge yarıcapı sadece belirli değerler alır. Bu yörüngede kaldığı sürece ışıma yapmaz. (Kararlı durum hipotezi) 2. Elektron enerjisi daha düşük bir yörüngeye geçiş yaptığında frekansı  = E / h olan foton yayınlar.Her bir yapıcap beli bir enerjiye karşılık gelir.3. Elektonun dönebileceği yörüngeler kuantlaşmıştır ve açısal momentumun tam katları olmalıdır.

  11. Sayfa
  Atom SpektrumlarıEmission Spectrum for HydrogenEnergy Levels in HydrogenAbsorption Spectrum For Hydrogen

  12. Sayfa
  Bohr ModeliBaşarıları: 1. H ve H-benzeri (tek elektronlu) atomların spektrumlarını açıklanabilmiştir. 2. Periyodik çizelgenin genel özelliklerini tanımlayabilmiştir.Başarısızlıkları:Elektronun kararlı yörüngelerde niçin ışıma yapmadığını izah edememiştir.Bohr modeli, çok elektronlu atomların spektrumlarını izah edemez.Atomların manyetik alana konduğundaki hat yarılmalarını açıklayamazSpektral hatların şiddeti hakkında bir şey söyleyemez.Elektonlar yüksek hızlarda hareket etmesine rağmen Bohr modeli relativistik değildir. Bohr Modeli, klasik ve kuantum modelleri arasında “köprü” oluşturur.

Atom Videoları

 • 3
  3 yıl önce

  Atomun yapısı konusu video anlatımı (7 dakikada atom)

Atom Soru & Cevap

Bu yazı hakkında ilk soru soran sen ol..

Atom Ek Bilgileri

 • 1
  2 yıl önce

  Atom Nedir?
  Birkaç türü birleşince çeşitli kimyasal birleşikleri (molekülleri), bir tek türü ise bir kimyasal ögeyi oluşturan parçacık


Sende Bilgi Ekle

Bu yazının geliştirilmesine yardımcı ol.

Kapak Resmi
Yazı İşlemleri
Sen de Ekle

Sende, bu sayfaya

içerik ekleyerek

katkıda bulunabilirsin.

(Resim, sunum, video, soru, yorum ekle..)